Feminism

 
 
Världens bästa Emma Watson gör det igen.
Detta tal är fantastiskt inspirerande, och trots att hennes röst darrar och hela FN sitter och lyssnar, så får hon sagt det som alla vill kunna få fram. 
Förhoppningsvis kommer fler och fler nu kunna förstå att feminism inte är detsamma som manshat och kvinnlig överlägsenhet. 
 
Visst, ni kanske inte vill lägga 14 minuter av erat liv på att lyssna på detta, men lyssna en liten bit, låt hennes röst få gå ut och påverka. Sprid budskapet.
Jämställdhet mellan könen är väl något som är självklart?
 
// The world's best Emma Watson does it again.
This speech is incredible inspiring, and despite that her voice is shivering and the whole UN is listening, she manages to say what we all would want to be able to put in words.
Hopefully her actions will help to increase the number of people who understands that feminism does not equal man hate and female ascendency.
 
Sure, maybe you do not want to spend 14 minutes of your lives on listening to this, but just listen a little bit, let her voice affect and change things. Spread the message.
Gender equality should be a matter of course, shouldn't it?